Cyber crime seo-eksperten.no

Datasikkerhet – Dette er IT-sikkerhetskunnskapen som bedrifter trenger å vite

Å beskytte dataene dine er viktigere enn noensinne. Hvordan beskytter du forretningsdataene dine? Hvilke truende bilder beskytter du deg mot? Data og IT-sikkerhet spiller en større rolle i dagens samfunn enn noen gang før. Hverdagen styres i økende grad av digitale løsninger, og vi genererer mer data hver dag. For de fleste selskaper skaper dette mange muligheter, men det kan også føre til nye utfordringer knyttet til IT-sikkerhet. I denne artikkelen kan du lære mer om hvorfor datasikkerhet er viktig, hvilke trusler du må være klar over, og hvordan du kan sikre god datasikkerhet.

Cyber security seo-spesialisten.no

Hva er datasikkerhet? Datasikkerhet handler blant annet om å beskytte forretningsrelatert informasjon, forretningsdokumenter, personlig informasjon og immateriell eiendom. Denne informasjonen lagres vanligvis i dokumenter, bærbare eller mobile enheter, flyttbare disker, servere, etc. For sikker og effektiv IT-sikkerhet anbefaler vi at du følger følgende tre punkter.

1. Konfidensialitet Informasjonen din må holdes konfidensiell i alle ledd i verdikjeden, inkludert lagring, kryptering og utveksling.

2. Integritet Det viktige er at informasjonen din ikke vil bli endret av uvedkommende som er i samme verdikjede som punktene ovenfor, og sørger for at den blir sikkerhetskopiert, sjekket osv.

3. Tilgjengelighet Selv om det er trygt, bør informasjonen din være lett tilgjengelig. Rutinene og prosedyrene som skal åpnes, bør være så enkle som mulig for brukeren.

Er nettverkssikkerhet det samme som IT-sikkerhet? For eksempel forveksles ofte nettverkssikkerhet med IT-sikkerhet eller informasjonssikkerhet, men er ikke dette det samme?

Hacking seo-spesialisten.no

IT-sikkerhet handler om å beskytte informasjon i fysisk og digital form. Cybersikkerhet handler om å beskytte IT-systemer og komponenter, som data, programvare og maskinvare og digital infrastruktur mot angrep. Etter hvert som vi bruker skyen mer og mer, øker også behovet for nettverkssikkerhet som en del av datasikkerheten.

Kriminelle som vil få tilgang til dataene dine, vet hvordan de kan utnytte sikkerhetshull i nettverket ditt. Nettverkssikkerhet hjelper til med å bygge bro over disse hullene ved å analysere interne og eksterne nettverk eller systemer som ser etter sårbarheter i alle deler av infrastrukturen, samt uautorisert trafikk og tilgang.

Dette er del 1.